Rusko přijalo dokument o útoku NATO proti Srbsku v roce 1999

globe-32299_960_720

Rusko přijalo dokument k 20. výročí zahájení bombardování Federativní republiky Jugoslávie (Srbska a Černé Hory) organizací NATO

Agentura Tanjug ve středu informovala, citujíc přitom Sputnik, že text uvádí, že „iniciátoři tohoto zločinu musí být hnáni k odpovědnosti“.

Podle dokumentu přijatého horní komorou ruského parlamentu – tzv. Radou federace, se vojenská operace NATO negativně odrazila v dalším rozvoji vzájemných vztahů a důvěry evropských států, zatímco beztrestnost odpovědných osob vedla k novým tragédiím: v Sýrii, Iráku a Libyi.

Bohužel však nedošlo k poučení a NATO nadále používalo vojenskou sílu proti dalším suverénním státům – Iráku, Libyi a Sýrii a dnes stejně vyhrožuje Venezuele, Kubě a Nikaragui.

Ruští zákonodárci připomínají, že NATO při bombardování použilo munici naplněnou ochuzeným uranem, což způsobilo mnoho civilních obětí.

Kromě toho, uznání nezávislosti Kosova, které následovala v roce 2008 řada západních zemí, představovalo pouze pokračování toho, co NATO začalo – podporu separatismu a konfliktů na území bývalé Jugoslávie.

Rada federace také prohlašuje, že faktické odtržení Kosova je precedentem v mezinárodních vztazích, což znesnadnilo řešení stávajících konfliktů v případech, které se týkají neuznávaných států, zejména vzhledem k tomu, že Západ jedná zcela opačně, pokud jde o Moldávii, Gruzii a Ukrajinu.

Dodává se také, že vojenská operace NATO byla aktem agrese proti svrchovanému státu, a proto by iniciátoři tohoto zločinu měli nést odpovědnost.

V této souvislosti Rada vyzvala parlamenty zemí celého světa, jakož i mezinárodní organizace, jako jsou OSN, Společenství národů (země Commonwealthu), Organizace pro kolektivní bezpečnost, Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, OBSE a Evropský parlament, aby odsoudily agresi a přijaly veškeré kroky k nápravě následků.

Překlad Messin

 

Zdroj:   https://www.b92.net/eng/news/world.php?yyyy=2019&mm=03&dd=13&nav_id=106403