Srebrenica


globe-32299_960_720

Novosti: Mezinárodní komise pro Srebrenicu?

Bělehrad a Banja Luka by mohly brzy společně zahájit společnou diplomatickou iniciativu k vytvoření mezinárodní komise pro válku v Bosně a události ve Srebrenici. „Novosti“ podotýkají, že tato myšlenka existuje již dlouho, ale že byla „reaktivována“ poté,…

globe-32299_960_720

Proces s Oričem v Sarajevu: Svědectví Ibrana Mustafiče

U státního soudu v Sarajevu v těchto dnech probíhá ostře sledovaný proces s bývalým bosensko-muslimským velitelem Srebrenice – Naserem Oričem. Svědek Mustafič řekl v úterý soudu, jak se mu Orič ve Srebrenici v roce 1993 chlubil „podřezáním hrdla“ jedné ze…globe-32299_960_720

Nedávná smrt a připomínka

  Dne 9. února 2016 zemřel z neznámých příčin ve věznici v Haagu Zdravko Tolimir (1948-2016). Zprávy o jeho smrti bez výjimky obsahovaly poznámku, že byl usvědčen z genocidy a zločinů proti lidskosti. Nikdo neřekl, že rozsudek vynesl…


globe-32299_960_720

Mezinárodní nespravedlnost: Odsouzení Radovana Karadžiče

Diana Johnstone, Counterpunch.org   Minulý čtvrtek se většina zpráv zabývala teroristickými útoky v Bruselu a prezidentským primárkám v USA. A tak byla věnována jen malá pozornost verdiktu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), který shledal bosensko-srbského…