Paul Craig Roberts: Americké pokrytectví dosahuje nejvyššího stupně

globe-32299_960_720

Jedním z ponaučení Norimberského procesu, který po druhé světové válce soudil německé válečné zločince bylo, že uposlechnutí rozkazů není žádnou omluvou pro válečné zločiny. Američtí žalobci zaujali postoj, že německá armáda měla Hitlerovy příkazy odmítnout.

Hlavní americký žalobce Robert Jackson v Norimberku prokázal, že vojenská agrese byla válečným zločinem.

Poručík americké armády Ehren Watada si vzal ponaučení z Norimberku k srdci. Odmítl nasazení v Iráku na základě pevného přesvědčení, že válka je podle norimberských standardů nezákonná, a že nemůže nařizovat vojákům pod jeho velením účastnit se nelegálních akcí.

Watada je přesný. Pokud by měl generální štáb americké armády poctivost a čest poručíka Watady, potom mohly být Amerika a Irák ušetřeny nesmyslného a krvavého konfliktu. Bush byl schopen protizákonně zahájit konflikt, protože americká armáda se zachovala přesně jako kdysi armáda německá, když následovala rozkazy zločinného hlavního velitele. Watada musí být postaven před válečný soud z důvodu toho, aby chránil Bushe a jeho poslušné velitele před obviněním z válečných zločinů.

Stíháním poručíka Watady americká armáda zlehčila/snížila Norimberský proces a degradovala jej na pouhou pomstu vítězů. Watadovo stíhání vyvrací iluzi, že proces v Norimberku založil civilizovaný princip mezinárodního práva. Všechno tohle nás ujišťuje, že pravdu má moc. Německá ideologie nadvlády byla válečným zločinem, ale americká ideologie nadvlády není.

Překlad Messin, 4.1.2007 ZDROJ