Agrese NATO: Existuje cesta ven?

globe-32299_960_720

 

 

Christopher Black, Global Research

 

 

Dne 23. března 2016 promluvil na gruzínském ministerstvu obrany náčelník amerického štábu v Evropě generál Breedlove, kde oznámil nové americko-britsko-gruzínské vojenské cvičení Noble Partner 2016, které má proběhnout letos v květnu.

V tomto projevu vysvětlil skutečný záměr americké elity; válku s Ruskem. Uvedl svým gruzínským loutkám následující, zjevně s vážnou tváří;

„A teď k mé návštěvě zde. Bezpečnostní situace v Evropě se stále vyvíjí a stává se čím dál složitější. Budeme i nadále čelit přímým bezpečnostním výzvám ze dvou směrů. Na východě čelíme ožívajícímu, agresivnímu Rusku, které se dobrovolně rozhodlo být soupeřem a představuje agresivní a dlouhodobou hrozbu pro Spojené státy a naše evropské spojence a partnery.

„Na jihu… Evropa čelí nesmírně náročné výzvě masové migrace, podporující státní nestabilitu a zhroucení… a maskující pohyb zločinců, teroristů a zahraničních bojovníků. V důsledku konfliktu v regionu se „Daeš“ šíří jako rakovina, s využitím cest nejmenšího odporu, což ohrožuje evropské národy – a naše vlastní – teroristickými útoky. Jejich brutalita žene ze Sýrie a Iráku miliony uprchlíků…a vytváří bezprecedentní humanitární výzvu.“

„Když pracujeme se spojenci a partnery na překonávání těchto dvou vážných hrozeb, stojíme plně za gruzínskou celistvostí a svrchovaností. Dnes jsem měl tu čest navštívit s náčelníkem obrany a naším velvyslancem správu hranic. Jak se váš odvážný a hrdý národ přesvědčil z první ruky, Rusko se nadále snažit rozšiřovat svůj nátlakový a zhoubný vliv na své periferii, a nyní se také pokouší znovu obnovit svou hlavní – a agresivní roli na světové scéně. Rusko se konec konců snaží zvrátit stanovená pravidla a zásady mezinárodního systému, zlomit jednotu svobodného světa a napadat naše odhodlání.“

Tady to máte – vyhlášení války ve všem, kromě pojmenování.

Není třeba vojenský génius, aby při pohledu na mapu zjistil, že nahromadění sil NATO, zejména amerických, na ruské západní hranici od základny Camp Bondsteel v srbské provincii Kosovo přes Bulharsko a Rumunsko, Ukrajinu až do Polska a pobaltských zemí je neustálé a stále více alarmující.

Rostoucí koncentrace sil kolem Kaliningradu, ruské enklávy na Baltu, která neustále ohrožuje americkou kontrolu baltského přístupu k Rusku, stále častější a násilné porušování dohody Minsk 2 podél kontaktní linie v Donbasu a pokračující podpora hroutících se jednotek ISIL v Sýrii a Iráku, a to navzdory slibům boje proti terorismu. To vše ukazuje, že plány přímé konfrontace s Ruskem jsou v aktivní fázi.

Absurdní charakteristika reality generála Breedlova může být k smíchu, ale jedná se o propagandu, kterou krmí své jednotky a lidem na Západě se jí dostává zase z médií totálně kontrolovaných zpravodajskými službami NATO.

Řada záhadných bombových útoků a střeleb v posledních měsících v Americe i Evropě, o kterých je nám říkáno, že je páchají „teroristé“ spojení s ISIL, měla očividné výsledky; zvýšení státního dozoru a kontroly lidí, kteří jsou pořád víc demoralizovaní, rozzlobení a hladoví obětní beránci, a jejich využití k ospravedlnění volání po válce proti Sýrii s cílem eliminovat „teroristy“, které sami vytvořili, vyzbrojili a vycvičili.

Úloha Ruska v potlačení ISIL v Sýrii spolu se syrskou armádou a jejich dalšími spojenci z íránského Hizballáhu je z příběhu vymazána, nebo hůře, prý to „zkomplikovalo situaci“, což znamená, že vítězství nad silami ISIL zkomplikovalo válku Ameriky proti syrské vládě.

Jsou v tom docela otevření, a nyní se to vítězství snaží podkopat falešnou informací, že Rusko souhlasilo s Američany o odsunutí Asada stranou. Ruská vláda to popírá a ani to nedává smysl, protože Asadova vláda se ukázala být pružná a odhodlána porazit nepřátele útočící na Sýrii, a je spojenec Ruska, které potřebuje, aby zůstalo na místě. Ale znovu se používá dezinformace, aby se pokusili vytvořit mezi Sýrií a Ruskem podezření a demoralizovat syrské ozbrojené síly.

Autor právě obdržel dopis od kanadského ministra obrany v odpověď na dotaz o legálnosti kanadského bombardování Sýrie, ke kterému byl přiložen dopis od kanadského velvyslance předsedovi RB OSN. Dopis je odhalující. Snaží se ospravedlnit agresi Kanady proti Sýrii. V jeho části se uvádí, že Spojené státy a Kanada bombardují Sýrii, protože:

„ …státy musí být schopné jednat v sebeobraně, když vláda státu, ve kterém se nachází hrozba, není ochotná nebo schopná zabránit útokům vycházejících z jeho území.“

Samozřejmě, že ISIL neznamená pro Kanadu žádnou hrozbu, ačkoliv to prohlašují. Ale mnohem důležitější je, že vláda Sýrie a její spojenci jsou prokazatelně, energicky a účinně ochotni a schopni takovým útokům zabránit. Jenže úspěchy a vítězství syrské armády v posledních měsících, kdy se v Sýrii aktivně zapojilo Rusko, jsou zcela ignorovány.

Dopis končí ještě výmluvnějším vyjádřením:

„Vojenské akce Kanady proti ISIL v Sýrii… nejsou zaměřeny na syrské obyvatelstvo, ani nemají za následek podporu syrského režimu.“

Použití slova „režim“ je vždy znamením toho, že ti, co bombardují zemi, chtějí „režim“ svrhnout. Výraz se používá k degradaci legitimity vlády a jejímu vykreslení jako nelegitimní a byl používán jako propagandistický nástroj ve všech agresích NATO od Jugoslávie. Překroucené skutečnosti obsažené v tomto dopise jsou v souladu s prohlášeními dalších představitelů NATO od Londýna po Berlín. Dopis v podstatě znamená vyhlášení války Sýrii a potvrzuje podřízenou roli Kanady vůči americkým generálům, jako je Breedlove, kteří sužují planetu plánováním nových dobývání území.

Abychom se vrátili ke generálu Breedlovovi, byl to právě on, který před dvěma měsíci řekl, že ví „s jistotou“, že je Rusko připraveno zapojit se do hybridní války v baltské zóně, čímž bylo samozřejmě myšleno, že se NATO zapojí do operací do falešnou vlajkou a hodí je na Rusy, za účelem dostat je z Kaliningradu, jako se je pokoušeli dostat z Krymu.

Před několika dny Breedlove vyzval k obnovení letů špionážních letadel U2 poblíž ruských hranic, které jsou užitečné pouze v případě, že letí přes ruské území. Jediným účelem takových letů je shromažďování informací o obranných schopnostech a rozmístění sil uvnitř Ruska a tato informace je užitečná pouze v rámci přípravy na válku.

Ruské ministerstvo obrany na oplátku uvedlo, že bude reagovat asymetricky a ujistilo Rusy, že žádné U2 nad Ruskem nepoletí. Ale Rusové vědí, že se Američané budou pokoušet, stejně jako tomu bylo v Číně a jako tomu bylo za sovětských časů.

Mezitím Američané na východní straně Asie pokračovali ve svém provokativním vojenském cvičení zaměřeném proti KLDR, kterého se právem obává Severní Korea, že by mohlo každou chvíli přerůst ve skutečnou válku. V důsledku toho Američany varovali, že nemůžou čekat, až budou sami napadeni, ale místo toho by mohli sami zaútočit na Spojené státy jadernými zbraněmi v preemptivním úderu. Přesto cvičení každý den pokračuje.

Rovněž Čína vyslala 1. dubna podobně alarmující signál o tom, že uvede do pohotovosti všechny své jaderné rakety. Záměr je stejný, odradit Američany od útoku.

Ve stejné době se zdá, že pouliční protesty v Srbsku přesvědčily loutkovou vládu v Bělehradě odložit vstup do NATO, zločinného gangu, který v roce 1999 napadnul Jugoslávii a který hrozil srovnat Bělehrad se zemí, pokud Miloševičova vláda nevyhoví jeho diktátu. Ale ke zvýraznění ponížení srbského národa nedávno NATO kontrolovaný tribunál pro Jugoslávii sehrál svou přidělenou roli propagandy a odsoudil dr. Karadžiče za zločiny NATO, ale osvobodil dr. Šešelje. Obě rozhodnutí byla udělána z politických důvodů a posloužila těm samým zájmům a nemohou být považována za nic víc než za pouhou manipulaci se srbským lidem a politický proces pro vlastní záměry NATO.

Jsme v mimořádně nebezpečné situaci. Rád bych citoval prohlášení Zivadina Jovanoviče, představitele Bělehradského fóra pro rovnoprávný svět, z jeho textu ze dne 23. března, protože situaci vystihuje lépe než já:

„Ti, co se těší beztrestnosti, zatímco pošlapávají základní principy charty OSN, vytváří chaos a „konflikty nízké intenzity“, svrhávají a dosazují představitele jiných národů, ti, co neberou žádný ohled na oprávněné zájmy jiných národů a států, kteří používají jiné, aby platili za jejich vlastní selhání, a ti, co musejí mít vždy poslední slovo, dokonce lžou vlastním lidem a světové veřejnosti, určitě nezastaví krátký risk. A právě toto je zdrojem velkého nebezpečí.“

Existuje cesta ven? Opět cituji a uzavírám prohlášením z fóra:

„Cestou ven je obnova dodržování základních principů mezinárodních vztahů a mezinárodního práva a především dodržování zásad suverénní rovnosti všech států. V širším smyslu je cestou ven posílení role Organizace spojených národů a respektování Rady bezpečnosti OSN jako nejodpovědnějšího orgánu pro záležitosti míru a bezpečnosti; uznání, že multipolarizace mezinárodních vztahů je proces, který nemůže být jakýmkoliv způsobem ukončen, nebo zastaven; s ohledem na zvýšené pravomoci Ruska, Číny a dalších zemí BRICS je multipolarita nevyhnutelná; v orientaci směrem k demokratizaci globálních vztahů, která v podstatě znamená uznání, že střední a malé země mají také právo na své vlastní zájmy; zříci se zneužívání boje proti terorismu tak, aby rozšiřoval a upevňoval geopolitické zájmy velkých mocností; přerušit financování, vyzbrojování, výcvik a posílání teroristů do krizových oblastí; věnovat prioritní pozornost řešení rostoucích sociálně-ekonomických problémů v Africe, Blízkém a Středním východě a ve všech ostatních částech světa, zvláště tam, odkud pocházejí všechny druhy extremismu, terorismu a mezinárodní organizované trestné činnosti.

V současnosti je pro mír a bezpečnost důležité rozpoznat mírové a politické řešení války v Sýrii, při respektování zájmu všech politických prvků, s výjimkou teroristů všeho druhu a jakéhokoliv politického zaměření.“

Překlad Messin

 

Zdroj: http://www.globalresearch.ca/nato-aggression-is-there-a-way-out/5520079