Jürgen Elsässer: CIA verbovala a cvičila džihádisty, aneb Usáma na Balkáně

globe-32299_960_720

Švýcarská novinářka Silvia Cattori hovořila s německým autorem Jürgenem Elsässerem.

Německý žurnalista Jürgen Elsässer ve své poslední knize „Jak džihád přišel do Evropy“ rozplétá a odhaluje nit džihádu. Muslimští bojovníci naverbovaní CIA proti sovětům v Afghánistánu byli postupně použiti v Jugoslávii a Čečně, stále podporovaní CIA, ale někdy možná mimo její kontrolu. Na základě různorodých zdrojů, hlavně jugoslávských, holandských a německých, Elsässer rekonstruoval rozvoj Usámy bin Ládina a jeho zástupců na straně NATO v Bosně a Hercegovině.

Silvia Cattori: Vaše pátrání/vyšetřování ohledně akcí tajných služeb přináší děsivou zprávu. Objevujeme, že Spojené státy investovaly od 80.let miliardy dolarů do financování kriminálních aktivit, a že jsou prostřednictvím CIA přímo zapleteny do útoků přisuzovaných muslimům. Co přináší vaše kniha?

Jürgen Elsässer: Moje kniha je jedinou prací, která stanovila vazbu/pouto mezi válkami na Balkáně během 90.let a útoky z 11.září 2001. Bez verbování těchto džihádistůamerickými a britskými tajnými službami by nikdy nedošlo k velkým teroristickým útokům v New Yorku, Londýně a Madridu. Přináším nové světlo do manipulací zpravodajských služeb. I jiné knihy si všimly přítomnosti Usámy bin Ládina na Balkáně, ale jejich autoři představovali muslimské bojovníky na Balkáně jako nepřátele Západu. Informace, které jsem získal z nejrůznějších zdrojů demonstrují, že tito džihádisté jsou loutkami v rukou Západu a nejsou, jak někdo předstírá, jeho nepřátelé.

Silvia Cattori: V případě války na Balkáně jsou ve vaší knize jasně ukázány manipulace různých států. Spojené státy podporovaly Usámu bin Ládina jehož práce byla vytvářetmudžahedíny. Jak někdo může pokračovat v ignoraci těchto pokusů, jež děsí veřejnost k čemuž by vůbec nemuselo docházet, pokud by tito teroristé nebyli řízeni a financováni západními zpravodajskými službami?

Jürgen Elsässer: Ano, opravdu, to je výsledek faktů, který člověk může pozorovat. Ale člověk nemůže říci, že západní zásahy v bývalé Jugoslávii měly za cíl připravit útoky z 11.září 2001. Přesněji: tyto útoky jsou důsledkem západní politiky v 90.letech, protože NATO dovedlo/umístilo džihádisty na Balkán a spolupracovalo s nimi. Muslimští bojovníci, označení za osoby zodpovědné za 11.září byli součástí této sítě.

Silvia Cattori: Proč byl podle vás zájem Spojených států a Německa postavit lidi z Balkánu proti sobě?

Jürgen Elsässer: Západ měl společný zájem zničit Jugoslávii, rozkouskovat ji, protože po zániku sovětského bloku se tam mohl vytvořit model, který by byl kombinací kapitalistických a socialistických prvků. Jenomže Západ chtěl vnutit neoliberální ekonomický model všem zemím.

Silvia Cattori: Není sama Evropa zapletena do války manipulované neokonzervativci?

Jürgen Elsässer: To je těžké říci. Věřím, že politika Spojených států v 90.letech byla inspirovaná jejich vítězstvím proti sovětům v Afghánistánu. Stejný model chtěli použít i na Balkáně. Kdyby se během těch let ekonomika Spojených států nedostala do deprese, možná by si někteří realističtější politici, takoví jako Kissinger, mohli udržet kontrolu nad americkou politikou. Myslím si, že časová shoda okolností mezi ekonomickou krizí a nejútočnější neokonzervativní školou určila, co se stalo.

Silvia Cattori: Domníváte se, že vůdci jako například Blair, jakmile už se jednou zapojili do projektu neokonzervativců, se stali do jisté míry rukojmími?

Jürgen Elsässer: Neznám moc dobře pozici Blaira. Snadnější je to vidět ve Spojených státech. Člověk může vidět, jak je Bush rukojmím těch kolem něho. A protože není moc inteligentní, není schopný činit rozhodnutí a musí se řídit myšlenkami svého okolí. Je jasné, že jeho otec byl v roce 2003 proti útoku na Irák.

Silvia Cattori: Nebyla první irácká válka částí plánu spuštění dalších pozdějších válek?

Jürgen Elsässer: Ne, neexistuje spojení s tehdejší válkou v Iráku v roce 1991. Byly dvě fáze. Až do konce Clintonova období byla politika Spojených států imperialistická, ale zároveň pragmatická. Vyhnali sověty z Afghánistánu. Porazili v roce 1991 Irák. Jakmile byl Kuvajt volný, válka se zastavila. Pak napadli Bosnu a Jugoslávii; ale to nastalo postupně. Všechno se to vymklo kontrole po 11.září.

Silvia Cattori: Neokonzervativci s ničím takovým nepočítali?

Jürgen Elsässer: Neokonzervativci seskupení kolem Richarda Perleho napsali rok před 11.zářím dokument uvádějící, že Amerika potřebuje katalyzující událost podobnou PearlHarboru. Touto katalyzující událostí bylo 11.září. Věřím, že lidé kolem Pearla si přáli útoky 11.září.

Silvia Cattori: Jaký byl záměr, který sledovaly Spojené státy při útoku na Srbsko? Bylo to pouze tak, jak je psáno ve vaší knize, že USA se samo-instalovaly do strategického regionu umístěného na tranzitní trase ropy a plynu z centrální Asie? Nebo měla aliance Spojených států s muslimskými bojovníky řízenými Izetbegovičem druhý cíl: vytvořit muslimský extremismus ve dveřích Evropy, aby jej bylo možno využít v následných teroristických manipulacích? A pokud ano, k jakému cíli?

Jürgen Elsässer: Spojené státy chtěly, stejně jako to udělalo Rakousko na konci 19.století v Bosně, vytvořit „evropský“ islám k oslabení islámských států na Středním východě, tehdy Osmanské říše, dnes Iránu a arabských zemí. Neokonzervativci měli potom jiné plány: vybudovat utajenou síť „fundamentalistických“ loutek, které by dělaly špinavou práci proti „staré“ Evropě.

Silvia Cattori: Výsledek – strašná občanská válka. Jak se mohla Evropa účastnit zničení Jugoslávie, která se objevila jako příklad dokonale úspěšného divokého manželství mezi etnickými skupinami? Tím, že učinila ze Srbů viníky, nezničila Evropa zemi, která byla jedním z hlavních výtvorů poválečné éry? Kde vzala Evropa oprávnění pro svůj zásah?

Jürgen Elsässer: Nejprve, na začátku 90.let vedlo útok Německo založený na principu sebeurčení etnických skupin: jinými slovy, Hitlerově staré lsti použité proti Československu a Polsku v letech 1938/39. Potom štafetu převzaly Spojené státy s velebením „lidských práv“, jednalo se o jasný podvod.

Silvia Cattori: Ve vašem pátrání není nikde zmínka o Izraeli. Nezmenšil jste význam pro-izraelských neokonzervativců uvnitř Pentagonu, kteří slouží zájmům Izraele více než těm americkým?

Jürgen Elsässer: Existují Izraelci, kteří spolupracovali s neokonzervativci, to je fakt. Ale nejsem si jistý rolí, jakou Izrael hraje v této záležitosti. Sharon byl proti podpoře NATO Albáncům z Kosova. A v roce 1998 projevil obavy nad úmyslem NATO podporovat a etablovat pro-islámské elementy na Balkáně. Věřím také, že nebyl příznivcem války, která následovala za rok (1999).

Silvia Cattori: Nevidíte žádnou souvislost mezi izraelskými tajnými službami a atentáty 11.září 2001?

Jürgen Elsässer: Jsou tam vazby, ale jejich povahu jsem neanalyzoval. Těsně po 11.září bylo například ve Spojených státech zatčeno množství izraelských agentů. Byli přítomni na místech, kde byly připravovány útoky. Existují analytici tvrdící, že toto je důkaz přímého zapletení Izraele do útoků. Ale mohlo to také znamenat něco jiného. Mohlo to být také tak, že tito agenti pouze sledovali to, co se stalo, a věděli, že americké výzvědné služby tyto „teroristy“ podporovaly v přípravě těchto útoků, ale že si svoje poznatky schovali pro pozdější využití ve vhodném momentě a byli schopní je použít při vydírání, když ten moment přišel: „pokud nezvýšíte vaši podporu Izraeli, tak předáme tyto informace médiím.“ Existuje dokonce třetí možnost. Že se tito izraelští špioni pokoušeli před útoky neúspěšně varovat. V tomto okamžiku víme pouze to, že tam tito představitelé byli, a že byli zatčeni. Doplňující vyšetřování jsou nutná.

Silvia Cattori: Dávají nám tyto vazby důkaz, že útoky 11.září 2001 byly součástí plánu koncipovaného dlouho předtím?

Jürgen Elsässer: Nejsem si jistý, že plán byl stanoven před delším časem. Mohlo to být tak, že lidé jako Richard Perle hodně improvizují a používají kriminální elementy, které vkládají na místo, ale nemají nad nimi stálou kontrolu. Stejně jako u vraždy Kennedyhoje jasné, že byla zapletena CIA, ale člověk neví, jestli to bylo plánováno shora odLangleye (ředitelství CIA), nebo to bylo koncipováno mezi většinou násilných kubánských exulantů pracujících pro CIA, které vedení CIA samo tolerovalo.

Silvia Cattori: Pokud by byly zítra osoby kolem Perleho odstraněny, zastavilo by to proti-muslimskou válečnou strategii Spojených států a manipulace, které jí ospravedlňují?

Jürgen Elsässer: Zastaví se to, až prohrají válku.

Silvia Cattori: Neprohráli válku v Iráku?

Jürgen Elsässer: Válka bude ztracena pouze když opustí zemi, jako ve Vietnamu.

Silvia Cattori: Ti muslimové, jako byl Muhammad Atta byli před svým naverbováním CIA obyčejnými občany, jak tedy mohli být dovedeni k takovým hrozným akcím bez vědomí toho, že jsou manipulováni agenty tajných služeb protivníka?

Jürgen Elsässer: Existují mladí lidé, kteří se mohou změnit ve fanatiky a dají se velmi lehce zmanipulovat zpravodajskými službami. Vysoce postavené osoby nevědí co se stane ani nevědí kdo je najal.

Silvia Cattori: Například bin Ládin věděl, že slouží zájmům Spojených států?

Jürgen Elsässer: Nezkoumal jsem jeho případ. Zkoumal jsem případ Al Zawahiriho, binLádinovy pravé ruky, který byl šéfem operací na Balkáně. Na začátku 90.let cestoval po celých Spojených státech ve společnosti zvláštního agenta amerického velení a sbíral finance na džihád; tenhle muž věděl, že se účastní sběru peněz na aktivitu, která byla podporována Spojenými státy.

Messin: Zde pokládám za nutné připomenout svědectví britské novinářky Evy Prentice, která svědčila 3.února 2006 v tehdy ještě v probíhajícím procesu se SlobodanemMiloševičem v Haagu. Tato dlouholetá dopisovatelka deníků The Guardian a LondonTimes byla za svůj život nejméně 40x v Jugoslávii a jako jeden z nemnoha novinářů se pohybovala po Kosovu během bombardování, kde také málem zemřela při zásahu jejich vozidla letounem NATO. Prentice, která je navíc dcerou člena britské Sněmovny lordů u soudu řekla, že v roce 1994 za přítomnosti ještě jednoho novináře z německého týdeníku Der Spiegel osobně viděla Usámu Bin Ládina, jak je uváděn do kanceláře muslimského prezidenta Izetbegoviče v bosenském Sarajevu. Následně haagští soudci v panice svědectví novinářky ihned přerušili a označili za „nepodstatné.“ Více o tom jsem informoval podrobně česky zde: http://sweb.cz/messin/prentice.htm Za měsíc už byl nelezen Miloševič ve své cele mrtvý..

Silvia Cattori: Všechno tohle je velmi znepokojující. Přinášíte důkaz, že útoky, které nastaly od roku 1996 (útoky v pařížském metru), by nebyly nikdy možné bez války na Balkáně. Dáváte vinu za tyto útoky s tisíci obětí západním zpravodajským službám. Bylo tedy veřejné mínění na Západě oklamáno vládami, které se angažovaly v teroristických akcích?

Jürgen Elsässer: Teroristická síť, kterou vytvořily americké a britské tajné služby během války v Bosně a později v Kosovu poskytla zásobárnu bojovníků, kteří jak jsme později zjistili, byli zapleteni do útoků v New Yorku, Madridu a Londýně.

Silvia Cattori: Jak se to konkrétně stalo?

Jürgen Elsässer: Když skončila válka v Afghánistánu, tak Usáma bin Ládin tyto bojovníkydžihádu naverboval. Byla to jeho práce. Byl to on, který je cvičil, částečně s podporou CIA a umístil je do Bosny. Američané tolerovali spojení mezi muslimským prezidentemIzetbegovičem a bin Ládinem. O dva roky později v roce 1994 začali Američané posílat zbraně v tajné spolupráci s Íránem. Po smlouvě z Daytonu, v listopadu 1995, CIA a Pentagon naverbovali nejlepší z džihádistů, kteří bojovali v Bosně.

Silvia Cattori: Jak dojde k tomu, že se tito muslimové dostali rukou služeb, které sloužily opačným zájmům, než byly ty jejich?

Jürgen Elsässer: Analyzoval jsem svědectví některých džihádistů vyslýchaných německými soudci. Ti říkali, že po smlouvě s Daytonu museli všichni zahraniční bojovníci opustit zemi (Bosnu) a že už neměli peníze, ani kam jít. Ti, co zůstali a měli bosenské pasy na tom byli podobně, byli bez práce a bez peněz. V den, když k nim přicházeli verbíři a klepali na jejich dveře a chystali se jim zaplatit 3.000 dolarů měsíčně za službu v bosenské armádě, tak nevěděli, že byli rekrutováni a placeni tajnými posly/emisary CIA pro službu Spojeným státům.

Silvia Cattori: Ani poté, co byli například vysláni udělat útoky v Londýně v červenci 2005 si tito lidé neuvědomili, že byli v rukou agentů západních tajných služeb, kteří s nimi manipulovali?

Jürgen Elsässer: Není jasné, zda se útoků skutečně dopustili ti mladí muslimové z londýnského předměstí, jak prohlašuje policie. Existují jiné indikace, že bomby byly umístěny pod vlaky metra zespodu. Je možné, že bomby byly pod vlak umístěny, aniž by o tom tito mladí lidé věděli. V tom případě není jisté, zda se mladí muslimové obvinění vyšetřovateli, o tento čin pokusili.

Silvia Cattori: Lze jen těžko pochopit co tímto počínáním západní státy sledují. Proč zapojují své tajné služby do manipulací se zločinci?

Jürgen Elsässer: To není snadné říci. Vzpomínáte na zavraždění Kennedyho? Kdo to udělal? Je jisté, že lidé od CIA podporovali druhého zabijáka, je jisté, že Oswald byl zavražděn mužem, který měl nařízení CIA. Není ale jasné, jestli tito muži rekrutovaní CIA jednali na příkaz Johnsona, či Dullese, nebo byli ve spojení na prostředí kubánských emigrantů, jejichž finanční prostředky byly propojeny s mafií. Nevěřím tomu, že Bush a Blair jsou šéfové. Nevěřím v teorii velkého spiknutí. Věřím tomu, že tajné služby najímají muže aby dělali špinavou práci; tito agenti jednají jak oni chtějí. Možná víte, že 11.září 2001 se někdo pokusil zabít Bushe. Co to znamená? To lze těžko vysvětlit.

Silvia Cattori: Myslíte si, že například sám Bush je rukojmím lidí, kteří uvnitř Pentagonu formují stát ve státě, který uniká kontrole/příkazům americké armády?

Máte na mysli osoby pod přímým vlivem lidí jako Richard Perle,

Paul Wolfowitz a Douglas Feith? Myslíte si, že to jsou oni, kdo po válce na Balkáně byli skutečnými podporovateli těchto útoků a že tyto útoky spolu souvisí, že existuje spojení mezi Madridem a Londýnem? Znamená to, že Američané jsou ochotni se spojit s ďáblem, aby pod záminkou anti-muslimské a anti-arabské války proti terorismu zaseli všude po světě chaos? Vytvořený terorismus?

Jürgen Elsässer: Ano, existuje duplicitní vláda, která je mimo Bushovu kontrolu. Jsou toneokonzervativci, takoví jako Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Perle, lidé svázaní s ropou a vojenským průmyslem. Globální chaos je v zájmu vojenského průmyslu: když je všude na světě chaos, můžete prodávat zbraně a ropu za vyšší cenu.

Silvia Cattori: Youssef Asckar, ke kterému máte důvěru, popsal tento stát ve státě velmi dobře.(1) Není spíše Izrael zemí, která se zabývá touto strategií chaosu a proto manipuluje teroristické útoky? Nenutí nás propaganda pro-izraelské lobby věřit, že Izrael je ohrožován arabskými fanatiky?

Jürgen Elsässer: Není jisté, zda tato strategie může sloužit zájmům Izraele, protože pokud věci budou pokračovat touto cestou, celý Střední východ bude v plamenech, včetně Izraele. Použili stejný způsob jako při válce v Bosně. Za účelem démonizace Srbů vymyslela západní média příběhy o koncentračních táborech a udělala fotomontáže, které měly přirovnat Srby k nacistům. Tato propaganda chtěla získat veřejné mínění proti Srbsku, ale co se týče Spojených států, nebyla to práce židovské lobby, ale křesťanských a ateistických stratégů. Tito stratégové hráli na „židovskou“ kartu. To je má teze. Stejné je to nyní s propagandou okolo Iránu; stratégové hrají na „židovskou“ kartu, která působí na lidi, kteří mají více morálky než inteligence.

Silvia Cattori: Nedávné manipulace částečně potvrzují vaší tezi: ve stejný okamžik, kdy chtěly Spojené státy souhlas RB OSN proti Iránu, psaly kanadské noviny, že Irán chtěl donutit arabské Židy nosit ekvivalent žluté hvězdy (2). Ale já poukazuji na tyto otevřeně pro-izraelské osobnosti, protože například ve Francii hrají důležitou úlohu při tvoření veřejného mínění, neboť zabírají strategická místa v médiích a tato komunita podporuje politiku Izraele a Spojených států. Vzpomeňte na aktivní podporu muslimskému prezidentu Izetbegovičovi v Bosně dodanou Bernardem-Henri Lévy a BernardemKouchnerem. Jakmile bylo Srbsko na kolenou, okamžitě otočili svou propagandu proti Arabům a muslimům; tentokrát to mělo zmobilizovat veřejné mínění ve prospěch „války civilizací.“ Když hovořili o „koncentračních táborech“ přirovnávajíc Srby k Hitlerovi, nepodíleli se na manipulacích NATO?

Jürgen Elsässer: Stejný jev jsme pozorovali v Německu. Židovští novináři, kteří podporovali válku proti Jugoslávii, měli přístup do vysílacích studií. Ale novináři, kteří byli proti, ať už židovští, nebo ne, byli vyřazeni z debaty. Domnívám se, že média a politici používají židovské hlasy pro geostrategickou podporu.

Silvia Cattori: Takže jak vidíte, události na Balkáně byly jen opakováním toho, co se stalo v Afghánistánu. Následující bylo částí stejného procesu. Myslíte si, že naše úřady/činitelé si uvědomují rizika válek vyprovokovaných jejich zpravodajskými agenturami?

Jürgen Elsässer: Doufám v to, že ve Spojených státech existuje reakce ve prospěch/v zastoupení armády. Mezi těmito lidmi jsou osoby, které velmi dobře vědí, že všechny tyto války nejsou rozumné/soudné. Tyto osoby vědí, že Spojené státy tuto válku prohrají. V americké armádě jsou imperialisté, ale nejsou šílení, nesouhlasí s tím, co se děje. Aleneokonzervativci jsou šílení, chtějí vést třetí světovou válku proti Arabům a všem muslimům, stejně jako chtěl Hitler zabít všechny Židy a napadnout další země; němečtí generálové Hitlera varovali, co všechno riskoval.

Silvia Cattori: Doufáte, že změna nastane neočekávaně?

Jürgen Elsässer: Možnost zastavení tohoto šílenství vidím pouze mezi těmi silami, které zůstaly rozumné. Vrchní velitelství americké armády napsalo Bushovi dopis říkající, že se nechce účastnit jaderného útoku proti Iránu. Možná Bush zaútočí; ale důsledky by byly závažnější než útok proti Iráku. Stejná věc se stala nacistům: útočili, útočili, a jednoho dne byl Stalingrad začátkem porážky. Ale tohle dobrodružství stálo životy 60 miliónů lidí.

Silvia Cattori: Bylo tohle právě tím, co motivovalo vaše úsilí k napsání této knihy: upozornit svědomí lidí v zájmu vyhnout se novým katastrofám a novému utrpení? Navíc by se to mohlo po Iráku otočit proti Íránu?

Jürgen Elsässer: Ano. Jenomže lidé jako Bush se o toto všechno nestarají. Ohledně Íránu jsem naprostým pesimistou: můžeme vidět opakování osy Paříž, Berlín, Moskva. Náš kancléř, který je normálně loutkou Spojených států, nabídnul strategickou spolupráci Rusku, protože Německo naprosto závisí na ruské ropě a plynu. Je to silný argument. Němci jsou imperialisté, ale nejsou to blázni.

Silvia Cattori: Nebylo to Německo, které otevřelo dveře k válce na Balkáně?

Jürgen Elsässer: Ano. To je pravda. Ale dnes vidíte, jak Joschka Fischer a MadeleineAlbrightová poslali Bushovi otevřený dopis, kde mu říkají, aby nenapadal Írán. PaníAlbrightová uvedla, že nelze napadnout všechny lidi, které nemám rád. To je rozumné.

Silvia Cattori: Byl jste schopen posbírat všechny prvky, které objasní akce tajných služeb, protože dnes začínají mluvit lidé ustaraní vývojem mezinárodní politiky?

Jürgen Elsässer: Ano. Byl jsem velmi mnoho závislý na informacích od lidí, kteří pracují v břiše „bestie.“

Silvia Cattori: Všude ve světě?

Jürgen Elsässer: Mohu vám jen říci, že jsou to lidé ze západní Evropy. Jsou to lidé, kteří nepřestali používat hlavu.

Silvia Cattori: K získání důkazů obklopujících „incident v Tonkinském zálivu“, incident, který umožnil Spojeným státům rozpoutat válku proti lidem ve Vietnamu, bylo nutné čekat dlouhou dobu. Změnily se věci od té doby tak, aby umožnily čas odpovědi?

Jürgen Elsässer: Mezi situací v 60.letech a dnes je velký rozdíl. V tehdejší SRN (Spolková republika Německo) byli pro válku proti komunistům ve Vietnamu. Oficiální verzi, že naše republika je v nebezpečí napadení komunisty, sdílela velká část tehdejší veřejnosti. Co se změnilo je to, že dnes je většina populace proti válce, bez diskuse.

Silvia Cattori: Správně zdůrazňujete extremisticky náboženský charakter Bosny a Hercegoviny pod vládou Izetbegoviče, ale zároveň pochybujete o izraelské podpoře tomuto druhu konceptu jako v případě emirátu Talibanu. Nepřeceňujete roli Íránu a Saudské Arábie? Richard Perle byl hlavním politickým rádcem Izetbegoviče. Nechtěli Iránci a Saudové zvýšit svůj vliv prostřednictvím islámu v naději, že převezmou kontrolu nad muslimským režimem v Bosně, který dostával příkazy pouze z Tel Avivu a Washingtonu? Nebyl ve skutečnosti Izetbegovič izraelským agentem?

Jürgen Elsässer: Mossad pomáhal bosenským Srbům, dokonce jim poskytovali zbraně. Není tam nic, co by ukazovalo na pomoc izraelské vlády Izetbegovičovi. Bylo to podporováno Američany a Clinton závisel na sionistické lobby ve Spojených státech, ale tato agitace neměla během bosenské války podporu v izraelské vládě.

Silvia Cattori: Ohledně některých vašich zdrojů.. Jak důvěryhodné jsou prohlášeníYossefa Bodanskiho, ředitele pracovní skupiny zabývající se terorismem a nekonveční válkou při americkém Senátu?

Jürgen Elsässer: Nedůvěřuji každému. Oni tvrdí, že Bodanski má vazby na zdrojeMossadu a ty poskytují množství podezřelých/nedůvěryhodných závěrů/nálezů. Na druhou stranu to přináší našim vědomostem hodně zajímavých faktů, které jsou v rozporu s oficiální propagandou. V mé knize ukazuji rozpory uvnitř dominantních elit Spojených států, a v tomto směru je Bodanski velmi zajímavý.

Silvia Cattori: Ve vaší knize stojí: „V Kosovu a Makedonii existuje terorismus, ale jeho většina není kontrolována bin Ládinem, ale americkou zpravodajskou službou.“ Pochybujete o existenci Al-Kaidy?

Jürgen Elsässer: Ano. Jak jem napsal ve své knize. Je to propaganda vyrobená Západem.

Silvia Cattori: Člověk má pocit, podle logiky, že vaše pátrání je nedokončené. Jistě, Jugoslávie byla laboratoří pro výrobu islámských sítí a vaše kniha dobře ukazuje, že tyto sítě slouží zájmům Spojených států. Přesto to vypadá, že věříte v existenci mezinárodní islámské sítě, která by měla mít v muslimském světě popularitu, zatímco současně pátráním dokazujete, že tyto sítě jsou pouze žoldáky Spojených států, a že nikdy neudělaly nic pro muslimy?

Jürgen Elsässer: Podívejte se na příklad Hamásu: na začátku 80.let byl podnícenMossadem proti vlivu PLO. Ale potom si Hamás vyvinul vlastní popularitu a nyní je součástí odporu. Ale vsadil bych se, že uvnitř Hamásu jsou stále izraelští agenti.

Silvia Cattori: Zmiňujete, že inspektoři Spojených národů jsou infiltrováni špiony/vyzvědači ze Spojených států. Můžeme dostat nějakou přesnější informaci?

Jürgen Elsässer: Někteří příslušníci modrých přileb UNPROFOR v Bosně dopravili zbraně na místa určená mudžáhidy.

Silvia Cattori: Když Peter Handke (známý německý spisovatel, pozn. mess) tvrdí, že Srbové nejsou pouze nevinní, ale že jsou jedinými obětmi války v Jugoslávii, je vypuzen/vykázán. Kdo má v tomto případě pravdu?

Jürgen Elsässer: Na všech stranách – srbské, chorvatské, muslimské – prohráli obyčejní lidé. Muslimové vyhráli válku v Bosně za pomoci bin Ládina a Clintona, ale nyní je jejich země okupována NATO. Mají dnes méně nezávislosti než za časů Jugoslávie.

Silvia Cattori: Jak váš výzkum souvisí s Andreasem Von Bülow a Thierry Meyssanem? (oba píší konspirační práce o 11.září 2001, pozn. Mess)

Jürgen Elsässer: Sdílíme stejný názor na události z 11.září 2001: víme, že oficiální verze není pravdivá. Celý tento společný průzkum je velmi užitečný, protože je schopen prohloubit reálnost faktů. Má specialita je souvislost mezi válkami na Balkáně a atentáty z 11.září, zatímco Thierry Meyssan analyzoval útok na Pentagon, aby demonstroval, že to bylo kvůli raketě a nikoliv letadlu. Von Bülow zase došel k závěru, že letadla byla naváděna světelnými signály.

Silvia Cattori: Pro vznášení otázek na oficiální pravdu byl Thierry Meyssan zdiskreditován a zablokován médii. Uniknete tomu?

Jürgen Elsässer: Proti mé knize existuje blokáda. Není možné, aby jeden osamocený autor tuto blokádu rozbil. Přesto to nemůže zabránit našim tezím, aby si našly cestu. Veřejnost není ve shodě s tím, co jí říkají média: navzdory jejich blokádě 35 až 40 procent lidí nevěří tomu, co jim sdělují média. Je to například atentát na Kennedyho: dnes oficiální verzi nevěří 90 procent lidí a myslí si, že vražda Kennedyho byla akce CIA.

Silvia Cattori: Odkrýváte manipulace států, které používají své zpravodajské služby zločinným způsobem. Není to nebezpečné?

Jürgen Elsässer: Věřím, že nebezpečí přijde pouze tehdy, když se prodá více než 100.000 výtisků. V Německu se po 11 měsících prodalo jen 6.000 výtisků.

Překlad Messin, 1.9.2006 ZDROJ