Paul Craig Roberts: Naivní Američané

globe-32299_960_720

Byl jsem zrovna v Číně, když v červenci průzkum veřejného mínění odhalil, že 50 procent Američanů stále věří tomu, že Irák měl v době Bushovy invaze zbraně hromadného ničení, a 64 procent Američanů stále věří tomu, že Saddám Husajn byl úzce spojen s al-Qá‘idou.

Čínští předáci a intelektuálové, s nimiž jsem se setkal, tomu nemohli uvěřit. Jak může být většina populace v údajně svobodné zemi s údajně svobodným tiskem tak dezinformována?

Jediná odpověď, kterou jsem jim mohl dát, byla ta, že Američané by bývali byli ideální populací pro Maa nebo pro Gang čtyř, protože Američané věří všemu, co jim vláda řekne.

Američané se nikdy fakta neověřují. Kdo z vás např. ví o někom, kdo četl zprávu komise pro vyšetřování událostí 11. září nebo si ověřoval fakta uvedená v tomto dokumentu? Odpovím za vás. Nevíte o nikom, kdo by právu četl.

Dva spolupředsedové uvedené komise, Thomas Kean a Lee Hamilton, nedávno vydali knihu „Bez precedentu: Vnitřní historie komise 1. září.“ Odhalují v ní, že komise zatajila fakt, že hněv muslimů vůči Spojeným státům je výsledkem americké podpory, poskytované Izraeli při perzekuci Palestinců a zabírání jejich majetku, a není namířen proti naší „svobodě a demokracii“, jak Bush propagandisticky prohlašuje. Odhalili rovněž, že americká armáda se dopustila křivé přísahy a lhala o svém neúspěšném pokusu překazit únos letadel. Komise dokonce jednala o možnosti předložit tyto lži departmentu spravedlnosti k soudnímu vyšetřování. Proč bychom se měli domnívat, že ve zprávě komise neexistují další lži a tutlání pravdy?

Jak víte, že 11. září bylo spiknutím muslimů? Jak víte, proč se zřítila třetí budova WTC, když byly dvě zasaženy letadly? „Víte“ to jen proto, že vám vláda vysvětlila to, co jste viděli v televizi. (Víte vůbec, že třetí budova spadla?)

Stále si pamatuji na poučení, k němuž jsem dospěl jako student na ruských studiích, když jsem se dozvěděl, že carská tajná policie odpalovala bomby a pak z toho obvinila osoby, které chtěla zatknout.

Když se Hitler v roce 1933 dostal k moci, řekl Němcům, že jeho síly jsou po komunistickém teroristickém útoku na Reichstag nezbytné. Když Hitler začal 2. světovou válku napadením Polska, řekl Němcům, že Polsko překročilo hranice a zaútočilo na Německo.

Vlády lžou ve všech dobách – zvláště vlády sestavené neokonzervativci, které jejich intelektuální patron, Leo Strauss, učí, že podvádět veřejnost v zájmu jejich programu je dovoleno.

Někteří čtenáři mi budou psát, že viděli televizní dokument nebo četli v magazínu článek potvrzující vládní výklad 11. září. Tito Američané si ovšem buď neověřují fakta – nebo jsou to oni, kdo píše články a vyrábí dokumenty.

Vědci a inženýři, např. profesorka techniky dr. Judy Woods či profesor fyziky dr. Steven Jones, začali k oficiální zprávě o kolapsu tří budov WTC klást pádné otázky. Základním problémem vládní zprávy je to, že budovy jak známo spadly rychlostí volného pádu, což je v rozporu s vládní „palačinkovou“ teorií, podle níž trosky horního patra spadly na patro pod ním. Pokud se budovy skutečně skládaly jako „palačinky“, pak by každé nižší patro bylo muselo klást odpor troskám padajícím shora a celkový čas sesuvu by byl mnohem delší.

Tito experti také propočítali, že budovy neměly dostatečnou gravitační energii odpovídající vládní teorii o kolapsu. Mezi fyziky a inženýry je samozřejmě známým a neoddiskutovatelným faktem, že jediným případem, kde se budovy mohou volným pádem zřítit do svých základů, je řízená demolice. Při ní použité výbušniny zlikvidují spodní patro dřív, než na něj dopadnou trosky shora.

Vědecký důkaz je pro americkou veřejnost tvrdý oříšek a vláda to ví. Vláda může spoléhat na to, že lidé odbudou mávnutím ruky jako „konspirační teorii“ věci, jimž nerozumějí. Ale pokud máte zájem udělat si vlastní názor, podívejte se na noviny Jones‘ and Woods‘

Experti rovněž upozornili, že obrovské ocelové kostry budov velmi rychle dosáhly vysoké teploty. Obyčejný požár by nevyvinul teplotu potřebnou k roztavení kovu, ani kdyby trval celý den a ne pouhou hodinu.

Neptejte se mne, co se toho 11. září stalo. Všechno co vím, je, že oficiální zpráva a kolapsu budov je nepravděpodobná.

A teď si povězme o dalším nepravděpodobném příběhu. Muslimští teroristé v Londýně a Pákistánu se chystali spáchat hromadnou vraždu pašováním lahví tekutých výbušnin v příručních zavazadlech na palbách letadel. Dětská výživa, šampon či voda v plastové láhvi byly údajně nástroji sebevražedných útočníků.

Jak o tom spiknutí víme? Ano, policie se to dověděla od „islamistického ozbrojence zatčeného před několika týdny nedaleko afghánsko-pákistánských hranic“. A jak někdo z tak dalekých končin věděl o spiknutí lidí narozených v Británii?

Skutečně věříte tomu, co západní a izraelské zpravodajské služby, které nebyly schopny zabránit útoku 11. září, mohou odhalit londýnské spiknutí tím, že někoho chytí v Pákistánu na afghánské hranici? Proč by „islamistický ozbrojenec“ takové spiknutí prozrazoval, i kdyby o něm věděl?

Mnohem pravděpodobnější vysvětlení „spiknutí“ je nasnadě. Podle zprávy z 11. srpna tr. informovaný zdroj ve Spojením království prohlásil, že „vláda Tonyho Blaira pod hrozbou revolty Labour Party šikovně vymyslela novou „teroristickou“ hrozbu, aby odvrátila pozornost veřejnosti od rostoucích Blairových potíží. Neokonzervativci, zpravodajci Spojených států, Izraele a Británie a mediální říše Ruperta Murdocha vymysleli teroristické spiknutí, přičemž jako vzor použili nezdařeného pokusu pákistánsko-filipínského teroristy Ramzy Ahmada Júsufa o zničení 11 transpacifických letadel mířících z Asie do Spojených států.

Existují další přijatelná vysvětlení. Naše loutky v Pákistánu se např. rozhodly zatknout několik lidí, kteří je ohrožují. Vzhledem k Bushově angažovanosti v „budování demokracie na Blízkém východě“ nemohou své nepřátele zatknout bezdůvodně, a tak je obviní ze spiknutí. Nějaké svědectví „islamistického ozbrojence“ proti muslimským spiklencům bylo jistě koupeno a zaplaceno.

Nebo uvažujte o tomto vysvětlení. Podle Norimberského soudu jsou Bush a Blair váleční zločinci. Bush je tak znepokojen, že by mohl být hnán k zodpovědnosti, že vyslal svého generálního prokurátora, aby se poradil s republikánským kongresem, jak vypracovat legislativu chrání zpětně Bushe před trestem za porušování ženevských konvencí.

Tonymu Blairovi hrozí velké nebezpečí, že se ocitne na lavici obžalovaných. Británie je signatářem smlouvy, která, bude-li učiněno spravedlnosti zadost, dostane Blaira před mezinárodní soud v Haagu.

Existuje nějaké lepší ospravedlnění pro nelegální činy těchto dvou válečných zločinců než úspěšné zmaření spiknutí muslimů, získaných západními zpravodajskými službami? Čím víc Bush a Blair přesvědčují své publikum o spoustě teroristického nebezpečí, tím menší je pravděpodobnost, že budou hnáni k odpovědnosti za své zločiny.

Ovšem, někteří čtenáři mohou namítnout, že naši velcí morální vůdci by přece nebyli něčeho takového schopni!

Docela jistě byli. Jak napsal Joshua Micah Marshall 7. července tr. v magazínu Time, existuje „docela obstojné“ podezření, že „Bushova administrativa před volbami zorganizovala své teroristické poplachy“. Svůj závěr odvodil Marshall z přezkoumání záplavy teroristických poplachů, žádný z nich nebyl skutečný – a ovšem, všechny odpovídaly politickým potřebám.

Nezapomeňte na neodhalené spiknutí v Miami, které mělo vyhodit do vzduchu Sears Tower v Chicagu. Definováno viceprezidentem Cheneym jako „velmi reálná hrozba“, nešlo o nic jiného než pár neškodných pomatenců, získaných agentem FBI.

Neexistovalo ani „nezdařené spiknutí“, které mělo vyhodit do vzduchu kanál a zaplavit centrum New York City mořskou vodou. S myšlenkou na New Orleans vymyslela FBI toto spiknutí, aniž si uvědomila, že New York City leží výše než hladina moře. Ovšem, neuvědomila si to ani většina Američanů.

Po šest let mohl Bushův režim počítat s tím, že nevědomá a naivní americká veřejnost uvěří každé historce, kterou jí sdělí.

Vláda má nekonečné množství konspiračních teorií, ale o lidech, kteří vládní konspirační teorie zpochybňují, posměšně mluví, že „mají konspirační teorii“.

Ještě horší bude, zjistíme-li, že spiknutí s lahvemi výbušnin je skutečné. Bude to znamenat, že Amerika a Británie vyvolaly svou agresí v Iráku a Afghánistánu, jakož i podporou izraelských válečných zločinů v Palestině a Libanonu vyvolaly takovou nenávist, že muslimové, kteří se solidarizují s oběťmi Bushe, Blaira a Izraele, chystají odplatu.

Ale Bush je připraven. Poučil své neučené publikum, že „oni nás nenávidí pro naši svobodu a demokracii“.

Vážený čtenáři, uvědom si to. Celý svět se ti směje.

Článek Gullible Americans vyšel 14. srpna na serveru vdare.com. Překlad Eva Cironisová , překlad zveřejnil server www.zvedavec.org