Sýrie: Kdo jsou skuteční váleční zločinci?

globe-32299_960_720

Prof Michel Chossudovsky, Global Research

Západní média, Amnesty International a různé jiné samozvané humanitární organizace spustili po zveřejnění tisíců fotografií válečnou propagandistickou kampaň proti Sýrii. Tahle pomlouvačná dezinformace zaměřená na údajná zvěrstva spáchaná syrskou vládou se časově shodovala s mírovými rozhovory Ženeva 2.

Podle zpráv údajný „fotograf syrské vojenské policie“ dodal „jasný důkaz o systematickém mučení a zabíjení okolo 11.000 vězňů za poměrů, které evokují nacistické tábory smrti.“ (CBC, 21. ledna 2014)
Podle Amnesty International jsou fotografie „přesvědčivé“.
Zmlácená, spálená a pohmožděná těla ležící na špinavé podlaze. Některá vykazují známky hladovění, jiným chybějí oči. Řada z nich se zdá zasažena elektrickým proudem. Hrůzu téměř nelze popsat. (tamtéž)
I když média hlavního proudu poukazují na „jasný důkaz“, uznávají nicméně, že totožnost údajného policejního informátora s krycím jménem Caesar je neznámá a že pravost fotografií nelze určit.
Pozorně si přečtěte, jak hlavní média vyvracejí své vlastní lži:
Reuters zprávu přezkoumala, ale nebylo možné určit pravost fotografií, nebo Caesara kontaktovat. (zvýraznění přidáno)
Mediální zprávy také uznaly obvyklé výhrady:
„To však neznamená, že lidé na druhé straně jsou bez závažných trestných činů. Myslím si, že existují důkazy, které vedou odpovědné lidi k názoru, že zločiny byly spáchány oběma stranami.“
Amnesty International bez dalších šetření rovněž vyvrací svůj hlavní argument, když tvrdí:
„I když nemůžeme fotografie ověřit, obvinění jsou v souladu s vlastním výzkumem Amnesty International ohledně rozšířeného používání mučení a násilných zmizení ze strany syrských orgánů.“ (zvýraznění přidáno).
Kdo jsou opravdoví váleční zločinci?
Skrytým záměrem tohoto nejnovějšího propagandistického plivnutí je prezentovat syrskou vládu jako kriminální entitu a zároveň ve stejnou dobu zakrývat skutečné válečné zločince, kteří se dopustili rozsáhlých válečných zločinů proti syrskému lidu.
Západní vlády a jejich spojenci – včetně USA, Velké Británie, Francie, Turecka, Saúdské Arábie a Kataru – mají na svých rukou krev. Ti jsou přímo zodpovědní za vyvolání humanitární katastrofy. Je to útočná válka, která používá k dobytí terorismu jako ďábelského nástroje.
Západní manipulanti Al-Káidy jsou váleční zločinci
 
Zabýváme se zinscenovanými operacemi tajných služeb: Zvěrstva páchaná jednotlivými teroristickými subjekty Al-Kaidy, integrovanými zahraničními žoldáky, byla nařízena jejich západními manipulátory/cvičiteli („handlers“, pozn. mess), kteří mají plnou odpovědnost za tyto příšerné činy.
V pokroucené logice jsou zločiny objednané západní vojenskou aliancí bezstarostně sváděny na vládu Bašára Asada. Oběti války jsou obviňovány ze zločinů spáchaných útočnými národy.
Rebelové z Al-Kaidy jsou placení zabijáci, plnící rozkazy, vyškolení západními, saúdskými a katarskými speciálními silami. Osoby odpovědné za tyto ohavné zločiny jsou hlavy států a předsedové vlád členských států NATO a GCC.
Západní vojenská aliance tlačí na Sýrii, aby se vzdala a přijala „změnu režimu“. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, hrozí, že pošle více teroristů.
Terorismus a boj proti terorismu
 
Al-Kaida je výtvorem CIA. Terorismus je používán jako nástroj k destabilizaci a zničení zemí.
Je ironií, že Obamova administrativa podporuje terorismus pod hlavičkou „globální války proti terorismu“. Ten využívá pomoci všech svých pěšáků Al-Kaidy, kteří jsou umístěni po celém středním Východě a centrální Africe.
Teroristické činy jsou pečlivě plánovány. Na druhé straně západní vlády říkají (citujeme George W. Bushe):
„Jste buď s námi, nebo s teroristy.“
„Musíme spolupracovat v boji proti terorismu.“
Důležitou otázkou je: měli bychom skutečně bojovat proti terorismu, ale proti komu by měl být boj veden?
Odpověď:
Proti státním sponzorům terorismu v Sýrii, Jemenu, Somálsku, Libyi, Mali, Nigeru, …
Boj proti terorismu by měl být veden proti všem, kteří poslali eskadry smrti, jmenovitě proti množině CIA-Pentagon-Bílý dům – manipulující tyto přidružené subjekty Al-Kaidy.  
Nevyjednávejte s teroristy
Je hořkou ironií, že váleční zločinci západní aliance seděli kolem stolu na mírové konferenci o Sýrii v Montreaux.
Země, které jsou cílem těchto US-NATO sponzorovaných teroristických útoků, včetně Sýrie, by za žádnou cenu neměly jednat s vládami, které stojí za těmito teroristickými činy.
V zamlžování pravdy jsou zapojeny různé nevládní organizace, včetně Amnesty International, které se tak stávají spoluviníky válečných zločinů.
Amnesty International vyrábí odporný příběh, který spočívá v obviňování obětí války z ohavných zločinů spáchaných západní vojenskou aliancí, které byly rozpoutány jejími eskadrami smrti, přidruženými k Al-Kaidě uvnitř Sýrie a Iráku.
Generální tajemník OSN Pan Ki-mun, působící výslovně jménem Spojených států a NATO, v rozporu se svým mandátem OSN, je spoluviníkem tohoto kriminálního podniku.
Západní média se od počátku podílejí na krytí, překrucování faktů a klamání veřejného mínění. Nyní jsou na řadě humanitární organizace a různé subjekty „sledující“ lidská práva, které jsou běžně propojeny s americkou tajnou službou. Části samozvaných progresivních médií se také přidávají do rozjetého vlaku.
Překlad Messin, 28.1.2014