British Helsinki Human Rights Group: ICTY demonstroval své opovržení právními předpisy

globe-32299_960_720

Včera se konalo u tribunálu v Haagu procedurální jednání. Vnucený obhájce Steven Kay už totiž vyčerpal všechny svědky, kteří byli ochotni svědčit v procesu za těchto podmínek. Kay vysvětloval, že svědci se spojili a odmítají svědčit, dokud nebude obnoveno právo Miloševiče na vlastní obhajobu.

„Soudci“ vyjádřili šok a nemohli uvěřit, že se to stalo. Hlavně soudce Bonamy byl zvláště rozhněván a navrhoval obeslat svědky obsílkou a donutit je svědčit proti jejich vůli.

Soudce Robinson bránil rozhodnutí soudu říkajíc, že tribunál se rozhodl Miloševičovi přidělit obhájce proti jeho vůli z důvodu, aby „udržel tribunál od pádu jeho reputace“ a zajistil „férový a urychlený proces“.

Pan Robinson očividně netuší, že tribunál už reputaci ztratil. Dokonce i britská oragnizace British Helsinki Human Rights Group označila tribunál za „soudní dvůr“ (star chamber) a řekla, že „ICTY demonstroval své opovržení právními předpisy“, když vnutil Miloševičovi obhájce.

Starost pana Robinsona o „férový a urychlený proces“ je také nesmyslná. Pokud má tuto starost, potom by měl urychleně vrátit Miloševičovi právo na obranu. To by byla cesta, kdy by svědci byli ochotni svědčit, svědectví by zazněla a soudní proces by mohl hladce probíhat.

Soudce Kwon se pokoušel argumentovat, že tribunál chrání Miloševičem před sebou samým. Know řekl, že pokud by Miloševičovi dovolili aby se sám obhajoval, potom by to mohlo ublížit jeho zdraví.

Tenhle argument ale také neobstojí. Tribunál a jeho doktoři tvrdí, že Miloševič je příliš nemocný, aby se sám obhajoval, ale zároveň mu nedovolí vyšetření nějakými dalšími lékaři. Když tribunál přidělil obhájce, tak Miloševič požádal o další lékařský posudek a ten mu byl soudci zamítnut. Obhájce Kay dokonce včera osobně požádal o další lékařský posudek a i jemu byla žádost zamítnuta. Je zřejmé, že soudcům nejde o Miloševičův zdravotní stav, ale o to ho umlčet. Ve včerejším řízení soudce Nice projevil svou schopnost švindlovat. Podle něho jsou všichni mimo soudců nerozumní. Nice řekl , že Miloševič je nerozumný, protože žádá svoji obhajobu a nerozumní jsou podle něho i svědci, kteří odmítají svědčit v něčem, co považují za soudní show.

Soudce Nice navrhl, aby Miloševičovi právní poradci byli donuceni spolupracovat s určeným obhájcem Kayem a dali Kayovi všechny jejich informace a podklady….!!

Miloševič potom dostal 20 minut, aby se vyjádřil. Miloševič přečetl nejdříve dopisy několika svědků – různých zahraničních diplomatů, kteří bojkotují soud. Části jejich dopisů zde http://sweb.cz/messin/bisset.html .

Dále řekl, že vnucený obhájce Steven Kay nijak neurychlil jeho obhajobu, protože podle Miloševiče „Pan Kay neví nic o Jugoslávii“. Miloševič také opravil tvrzení soudců, které se objevilo i v médiích o jeho údajné neochotě brát předepsané léky a tím prý úmyslně zhoršuje svůj zdravotní stav. Vyvrátil to prostým připomenutím faktu, že vězni v Haagu musí brát léky před určeným zřízencem, který na ně dohlíží.

Během včerejšího jednání poslal faxem odmítnutí svědčit také známý kanadský profesor z Univerzity v Ottawě – Michel Chossudovsky.

V Bělehradu se 30 významných soudních svědků rozhodlo bojkotovat soudní řízení v Haagu, kde měli v budoucnu vystoupit jako svědci. Jejich sdělení je následující: „Rušíme jako svědci účast v procesu se Slobodanem Miloševičem, protože v něm byl obžalovaný zbaven posledního zbývajícího lidského práva – práva na obhajobu“. „Bez tohoto práva je obžalovaný u soudu zbaven všech práv. “

Tribunál dokonce nemůže ani předstírat, že se jedná o spravedlivý proces. Nikdo nemůže říkat, že proces je spravedlivý. Kvůli rozhodnutí soudu zbavit Miloševiče práva na obhajobu, nebudou představena důležitá svědectví. Svědci z principu nebudou chtít spolupracovat se „soudem“ kde obžalovanému není dovoleno vést svou obhajobu.

 

Messin, 16.9.2004 ZDROJ ZDE http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg091504.htm