Vnucený obhájce Kay v Haagu: Pokud zůstanu, poruším advokátní etický kodex

globe-32299_960_720

Včera pokračoval v Haagu proces se Slobodanem Miloševičem. Vše začalo opět debatou o rezignaci přidělených obhájců Stevena Kaye a Gillian Hignsové. Tribunál se pokouší rozhodnout, zda jim na základě jejich žádosti umožní odstoupit od případu, kdy byli oba přiděleni Miloševičovi proti jeho vůli.

Obhájce Kay strávil půlku dne zdůvodňováním, proč je jeho rezignace jedinou volbou. Kay řekl, že pokračování v Miloševičově obhajobě proti jeho vůli, by bylo porušením advokátního etického kodexu.

Kay poukázal na skutečnost, že Miloševič jej nahlásil disciplinární komisi Nizozemské advokátní komory, jejíž pravomoc se vztahuje na všechny advokáty působící v Nizozemí, včetně tribunálu v Haagu.

Miloševič využívá služeb organizace „Slobodan Milosevic Freedom Center“, jejíž člen Nico Steijnen vede pro něho spor proti Kayovi u Nizozemské advokátní komory. Kay řekl, že hledal u členů Komory radu a bylo mu řečeno, že případ nikdy neměl přijímat. Otevřeně připustil, že porušuje pravidla Komory a citoval pravidlo 9 nizozemského etického kodexu advokátů, které doslovně říká: „obhájce nemůže vykonávat žádné skutky proti zřejmé vůli jeho klienta“.

Kay řekl, že porušil pravidla etického kodexu advokátů praktikujících v Evropské unii. Dodal, že porušil i pravidla etiky daná Britskou advokátní komorou a Mezinárodní advokátní komorou, stejně jako pravidla Mezinárodního trestního soudu (ICC).

Kay tribunálu sdělil, že se cítí být odpovědným za porušování etických pravidel a bude za porušování pravidel etiky volán k odpovědnosti a je si jistý, že Nico Steijnen se postará o to, aby byl vyškrtnut ze seznamu advokátů, jestliže se bude snažit za jakýchkoliv okolností pokračovat v obhajobě Miloševiče proti jeho vůli, a to i v případě, pokud mu tribunál v Haagu (ICTY) zamítne jeho rezignaci. Tribunál nemůže nutit Kaye něco dělat. Absolutně nic ho nemůže zadržet a on může prostě odejít.

Kromě slyšení Stevena Kaye mluvili i Miloševič a žalobce Geoffrey Nice. Miloševič zůstává dále v opozici. Nemá naprosto v úmyslu vzdát se práva na svou vlastní obhajobu. Miloševič vyjádřil silnou nespokojenost s ustanovením, které umožňuje převzít jeho obhajobu obhájcem v případě jeho nemoci. (Tribunál vrátil před několika dny Miloševičovi právo na obhajobu, ale právě s ustanovením, že v případě jeho nemoci převezme obhajobu obhájce a Miloševič se přelíčení neúčastní pozn. Mess)

Miloševič řekl: „Při pozorování zdejší diskuse je jasné, že se snažíte za každou cenu ustanovit roli vnuceného obhájce a to je něco, co kategoricky odmítám. A vypadá to, že to uděláte, když budu nemocný a do jisté míry zkoušíte vyvinout tlak na mě, abych nebyl nemocný“

Bývalý člen Amici Curiae (Přátelé soudu) Branislav Tapuškovič, který analyzoval předpis pro bělehradskou rozhlasovou stanici B92 řekl: „Nikdy nebyl případ soudu, který by pokračoval, zatímco obžalovaný nebyl v soudní síni“.

Žalobce Nice včera v Haagu oponoval rezignaci Kaye. Pokoušel se využít místní soudní interpretaci a znovu se zeptal „kdo řídí tento soud?“ Žalobce Nice zřejmě nehledí na skutečnost, že jen pět svědků předstoupilo před soud během devíti týdnů nařízené obhajoby, když prohlásil, že povolení Miloševičovi se obhajovat sám, by znamenalo udělat nový drahý časový rozvrh. Nice také argumentoval, že „není potřeba obhajoby“. V Niceově podání by mohl být rozsudek vynesen pouze na základě obžaloby, dokonce bez slyšení obhajoby.

Zatím to vypadá, že tribunál oponuje Kayově rezignaci a jak řekl Tapuškovič pro B92 – rezignace Kaye bude pravděpodobně zamítnuta. Ani po úterní a středeční diskusi není jasné, zda tribunál přijme jeho demisi. Debata bude pokračovat dnes. Soud bude zasedat dnes, aby rozhodl dát Miloševičovi čas připravit jeho prvního svědka. Miloševič požádal tribunál o jednotýdenní odložení, aby mohl připravit sestavu svědků a tribunál sdělil, že o jeho žádosti bude rozhodnuto dnes.

Messin, 11.11.2004 ZDROJ: http://www.slobodan-milosevic.org