Proces v Haagu: NATO spustilo kosovský exodus

globe-32299_960_720

V Haagu dále pokračuje obhajoba Slobodana Miloševiče. 18. října dokončoval své svědectví plukovník Bogoljub Janicevic.

Jednalo se o satelitních snímcích Račaku, které představila obžaloba.

Janicevic poukázal na místa, kde byli v lednu 1999 umístěni pozorovatelé KVM (Kosovská verifikační mise) a místo neslavné rokle v Račaku. Ze satelitního snímku je jasně patrné, že pozorovatelé KVM měli na rokli volný výhled. Janicevic řekl, že pozorovatelé KVM byli tak blízko, že mohli vidět rokli pouhým okem.

Svědek také odmítl obvinění žaloby, že ve vězení v Uroševaci byli vězňové mučeni. Obvinění pana žalobce Niceho úplně závisí na publikaci OSCE „Kosovo/Kosova: As SeenAs Told.“ Publikace vychází z údajných popisů toho, co viděla mise KVM, ale Janicevicsvědčil, že nikdo z pozorovatelů KVM nikdy nepřišel do budovy SUP v Uroševacivyšetřovat obvinění z mučení, o kterých hovoří publikace „As Seen As Told“ . Za povšimnutí stojí také skutečnost, že na pravdivost a objektivitu této publikace se při svém svědectví dotazoval už pozorovatel KVM Roland Keith.

Dalším svědkem byl generál Milos Dosjan. Ten velel 52. dělostřelecké brigádě jugoslávské protivzdušné obrany. Byl také velitelem posádky v Djakovici. Oblast jeho zodpovědnosti zahrnovala od roku 1998 až do června 1999 celý vzdušný prostor Kosova.

Generál Dosjan svědčil, že důstojnický sbor jeho jednotky byl složen ze Slovinců, Makedonců, Albánců, Maďarů, Muslimů a Srbů. Kategorie mužstva byla složena převážně ze Srbů. Skutečnost, že většina vedoucích velitelů byla ne-srbská, odporuje propagandě, že cílem byla etnická očista jugoslávské armády.

Generál Dosjan svědčil, že neexistoval žádný plán na vyhnání Albánců, nebo někoho jiného z Kosova. Řekl, že pokud by takový plán existoval, musel by o něm vědět.

Dále svědčil, UCK byla povzbuzena příchodem KVM/OBSCE do Kosova a zvýšila svou aktivitu.

Generál líčil jeden příklad, kdy pozorovatel OBSCE navštívil jeho jednotku a zajímal se pouze o proti-letadlové rakety. Pozorovatele KVM vůbec nezajímalo dělostřelectvo, které mohlo být použito proti osobám na zemi – byl zaujat pouze raketami, které mohly ohrozit letadla.

Zjevný závěr je ten, že takzvaný „KVM pozorovatel“ byl na průzkumné misi jako špeh NATO. Chtěl vidět, jaký druh proti-letadlové obrany bude mít jugoslávská armáda k dispozici v případě bombardování NATO.

Svědek podal další důkaz o spolupráci mezi UCK a NATO. Vysvětloval, jak měla UCK vzdušnou podporu pro své bojové aktivity. Aby to lépe vysvětlil, pustil video na kterém si Brit Paddy Ashdown (nynější protektor Bosny) povídá se členy teroristické UCK a prohlíží jejich výzbroj před válkou.

Protože byl Dosjan odpovědný za vzdušnou obranu, tak také přesně věděl, kde NATO uskutečnilo pumové nálety. Jak se ukazuje, všechna místa, která žaloba označuje jako „místa deportací“ jsou oblasti, které NATO během války těžce bombardovalo.

Jinými slovy, bombardované oblasti vytvořily největší množství uprchlíků. Generál Dosjanpoukázal na to, že žádné místo, které nebylo bombardované také nebylo nikdy označeno za „místo deportací“. NATO bombardovalo naprosto všechna místa, o kterých obvinění prohlašuje, že se tam konaly „etnické čistky“. Obvinění nehovoří ani o jedné „nucené deportaci“ v místech, kde NATO nebombardovalo.

Svědek opět dosvědčil, že každý – Albánci i ne-Albánci prchali během bombardování NATO. Svědčil, že tam byl exodus obecné populace, a nikoliv jen exodus etnických Albánců, jak by jeden očekával, pokud by se skutečně jednalo o etnickou čistku kosovsko-albánské populace.

Skutečnost, že z Kosova prchal během bombardování každý je prokázána. Ve zprávě vydané UNHCR z 15.10.1999 pod názvem: Množství uprchlíků přemístěných z Kosova mezi 23.březnem až 9.červnem 1999“, se uvádí, že „více než 100.000 Srbů opustilo Kosovo během bombardování“. Když to srovnáte s celkovým číslem 862.979 uprchlíků, tak vidíte, že když přihlédneme k jejich celkovému počtu (Srbů v Kosovu) jich uprchlo větší procento, než Albánců. Poměr Albánců k Srbům v Kosovu se stal pro Albánce příznivější právě v době, kdy byl Miloševič obviněn z toho, že etnicky čistil Albánce.

Po ukončení svědectví ohledně důvodu masového exodu uprchlíků z Kosova soustředil generál Djosan pozornost na specifické incidenty v oblasti Djakovica, kde byl velitelem posádky.

Messin, 27.10. 2005 ZDROJ

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde