V parlamentu EU hořely svíce za občany Unie na Guantánamu