Historik Jan Pelikán v pořadu Radiofórum: Žalobci ICTY pracovali na politickou objednávku

globe-32299_960_720

Český rozhlas včera v 18.20 hod odvysílal ve svém pravidelném pořadu Radiofórum (www.rozhlas.cz/radiozurnal) diskusi s názvem „O válce v Bosně a rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu“. Ve studiu byl historik Jan Pelikán a „balkanolog“ Matyáš Zrno z Občanského institutu – instituce, mezi jejímiž sponzory byla i americká zbrojovka Lockhead Martin.

Mluvilo se o válce v Bosně, o aktuálním rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) , podle něhož se Srbsko v Bosně nedopustilo genocidy a hlavně o Srebrenici. Matyáš Zrno se poslušně držel imperiálního scénáře, zatímco Jan Pelikán připomněl, že Srebrenicu je třeba chápat v širších souvislostech občanské války, která trvala v červenci 1995 už přes tři roky a ve které se všechny strany dopouštěly masakrů. Dodal také, že žaloba genocidy byla podána bosenskými Muslimy už v roce 1993. Pelikán také upozornil, že základní problémy, kvůli kterým začala válka v Bosně zůstávají po dlouhých dvanácti letech nevyřešeny. Zrno naproti tomu obhajoval intervence v oblasti jako přínosné.

Zrno tvrdil, že ženy a děti byly ze Srebrenice „vyhnány“ (přitom je známo, že je Srbové z přeplněné a vyhladovělé enklávy dopravili autobusy na muslimské území do Tuzly). Dále tvrdil, že „všichni muži byli chladnokrevně, strojově povražděni“. Toto kategorické tvrzení je přinejmenším problematické, protože vůbec není jisté kolik mužů padlo v boji, chaotickém útěku vyvolaném úmyslným odovoláním vojenského velení a kolik jich bylo případně popraveno. Už vůbec není jistý ani jejich celkový počet, protože nelze považovat všechny mrtvé za automaticky popravené (podrobněji viz obsáhlé články v rubrice Srebrenica).

Historik Jan Pelikán připomněl špatnou situaci v Kosovu a možné hrozivé vyhlídky v Makedonii a dalších oblastech, kde žije albánská většina.

Ohledně Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) řekl historik Jan Pelikán doslova: „minimálně žalobkyně, nebo žalobci tohoto tribunálu jednali zcela jasně a teď už je to v té perspektivě vidět – na politickou objednávku.“ Připomněl i skutečnost, že “ zatímco ze Srbska bylo odevezeno do Haagu prakticky celé politické a vojenské velení, v případě Chorvatů šlo především o bosenské Chorvaty, málo o Chorvaty z Chorvatska. U Muslimů šlo o výjimky a ty rozsudky jsou velmi , velmi mírné ve srovnání s bosenskými Srby.“

Zrno na konci pořadu zdůrazňoval, že nelze položit mezi všechny národy v bývalé Jugoslávii rovnítko, což je podle něj stejné , jako položení rovnítka mezi Němce a Američany ve druhé světové válce i když například bombardování Drážďan, při kterém zahynulo 100.000 lidí byl zřejmě zločin. Tím chtěl Zrno podpořit tezi, že hlavními agresory jsou Srbové.

Pelikán na to odpověděl: „ta analogie s druhou světovou válkou je krajně nepřípadná a přesně předvádí onen pokřivený mediální obraz jihoslovanské války.“

Kompletní záznam pořadu lze nalézt na stránce Českého rozhlasu– www.rozhlas.cz/radiozurnal

Messin, 28.2. 2007

Přidej komentář jako první k "Historik Jan Pelikán v pořadu Radiofórum: Žalobci ICTY pracovali na politickou objednávku"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*