Další svědek v Haagu podpořil Miloševiče v jeho nerovném boji

globe-32299_960_720

V Haagu pokračovala v minulých dnech Miloševičova obhajoba.V pondělí 22.11.2004 vystoupil u soudu Nikolaj Ryžkov. Ryžkov byl v letech 1999 až 2003 předsedou ruské parlamentní komise pro Jugoslávii. Ryškov je v současné době členem ruského senátu a přečetl usnesení Ruské dumy, které konstatuje, že „Útok NATO na Jugoslávii byl agresí, která podkopala mezinárodní právo a chartu OSN“. Uvedl dále, že bombardování Jugoslávie v roce 1999 mělo jen velmi málo společného s ochranou kosovských Albánců.

Ryžkov řekl, že při své návštěvě v zemi neviděl žádné zničené vojenské cíle, ale viděl spoustu zničených civilních objektů. „Bylo to zastrašování jednoho národa, které nemělo nijak chránit kosovskou menšinu“ řekl Ryžkov. Senátor uvedl, že ruská vláda měla informace o připravovaném útoku NATO na Jugoslávii už v říjnu 1998. Ruská vláda měla také podle Ryžkova informace o tom, že UCK je financována prodejem drog, které pocházely z 80ti procent z Afghánistánu. Ryžkov dále svědčil, že 800 až 1000 žoldáků ze Středního východu bylo podle informací ruské vlády v řadách kosovsko-albánské UCK, která měla velký počet zbraní z německých zdrojů.

Ryžkov řekl, že civilní obyvatelstvo, bez ohledu na národnost začalo prchat z Kosova kvůli bombardování NATO. Prohlásil, že skutečná etnická čistka začala až po obsazení Kosova vojsky NATO v červnu 1999, které následovalo po bombardování. Ryžkov osobně navštívil Kosovo v srpnu 1999, kde byl svědkem jak kosovští Albánci zapalují domy ne-Albánců a pravoslavné kostely v orgiích etnického čištění Srbů a ne-Albánců. Poznamenal, že míroví dozorčí OSN nečinili nic, aby tomuto řádění zamezili. Ryškov na příkaz ruské vlády poskytnul Carle del Ponte důkazy o zločinech NATO i UCK a ta mu původně sdělila, že má pravomoc vyšetřovat i tyto zločiny. Později ale změnila postoj a odmítla to vyšetřovat. Ryžkov také hovořil o jugoslávské armádě, která měla přísné rozkazy dodržovat ochranu civilního obyvatelstva a zákaz plenění. Ryškov často v minulosti jednal s Miloševičem i vysokými důstojníky jugoslávské armády. Proto mohl dosvědčit, že armáda také přísně trestala přestupky.

Ryžkov také dosvědčil, že nikdy nezaslechl od Miloševiče ani nikoho z vedení Srbska nebo Jugoslávie cokoliv o „Velkém Srbsku“.

Žalobce Nice se pokusil napadnout důvěryhodnost svědka. Upozornil, že svědek v minulosti prohlašoval, že množství svědků, kteří svědčili v Haagu proti Miloševičovi, je značně pochybných. Nice napadl Ryžkova a nutil ho, ať jmenuje alespoň jednoho lživého svědka. Ryžkov snadno splnil Niceovu žádost a jmenoval příklad Mustafy Draga – Albánce, který vyprávěl nepravděpodobný příběh o přežití popravy srbskou policií. Jako důkaz tenkrát přinesl svou košili proděravěnou jako řešeto od kulek. Jenomže u soudu nebyl schopen vysvětlit, že na těle neměl žádnou stopu po kulkách, které měly jeho košili proděravět.

Když Nice nemohl diskreditovat Ryžkova za jeho prohlášení, tak obrátil pozornost na jeho národnost. Nice poznamenal, že Ryžkov je Rus – Slovan a také Srbové jsou Slované. Podle logiky Niceho je zřejmě možné, aby národnost svědka mohla diskreditovat. Senátor Ryžkov byl očividně překvapen fanatickým a rasistickým způsobem žalobcova výslechu.

Vystupování žalobce Niceho je ostudné. Není to poprvé, kdy se Nice dopustil tohoto fanatismu. Když před časem vypovídal James Jatras, tak Nice projevoval podobné předsudky vůči řeckým pravoslavným křesťanům. Pustit takového rasistu a fanatika, jako je Nice proti Miloševičovi, to je podobné, jakby nějakého černocha měl vyšetřovat člen Ku Klux Klanu. Je opravdu nechutné, že OSN přehlíží takovéto ohavné řízení a dovolí mu jí zastupovat jeho jménem.

Překlad Messin, 24.11.2004 ZDROJ: www.slobodan-milosevic.org