Haag: dokončení svědectví bývalého šéfa pozorovací mise Evropské unie v Kosovu

globe-32299_960_720

Němec Dietmar Hartwig dokončil 8.3.2005 u soudu v Haagu své svědectví přiMiloševičově obhajobě. Bývalý šéf pozorovatelské mise Evropské unie v Kosovu (EUMM – známé také jako ECMM a EU KDOM) svědčil o situaci v provincii mezi listopadem 1998 a březnem 1999.

Náplní jeho práce bylo shromažďování informací a sestavování zpráv o situaci v Kosovu pro Evropskou unii.

Hartwig svědčil, že jediný kdo omezoval volný pohyb po Kosovu byla UCK. Podle svědka UCK postavila na některých silnicích zátarasy a nenechala pozorovatele EU projet. Svědek dokonce řekl, že pozorovatelé se několikrát ocitli pod palbou, která přicházela z oblastí obsazených albánskou UCK.

Hartwig přirovnal způsoby operací UCK k operacím RAF (Red Army Faction). V této souvislosti poukázal na skutečnost, že RAF je západními vládami charakterizována jako teroristická organizace. Dále řekl, že UCK přijala nezákonné a nedemokratické prostředky k dosažení svých cílů. Hartwig ve svém svědectví zdůraznil, že jugoslávská armáda i srbská policie reagovala na provokace UCK.

Hartwig řekl, že někteří civilisté byli zachyceni křížovou palbou a zabiti. Při křížovém výslechu žalobcem Nicem vysvětloval, že je vojensky nemožné bojovat proti partyzánským nepřátelům jako UCK a nezpůsobit přitom žádné civilní oběti. Vysvětloval, že UCK mezi sebe míchala civilisty, což ještě více zhoršovalo situaci. Svědek popsal srbské síly jako velmi disciplinované.

Hartwig řekl, že UCK vydávala své oběti za oběti srbského útlaku. Dal k tomu i konkrétní příklad, který se stal v Mitrovici v lednu 1999. UCK tam spustila palbu na policii a zranila množství policistů. Pachatelé utekli do domu. Policie dům obklíčila a vyzvala členy UCK v domě, aby se vzdali. UCK odpověděla střelbou a pokusem o únik z domu. Policie odpověděla také střelbou a dva členy UCK zabila.

Hartwig řekl, že Albánci rozzuření střelbou, potom tyto dva členy UCK vylíčili jako nevinné oběti srbských represí.

Svědek řekl že nikdy neviděl srbské bezpečností síly vyhánět Albánce z jejich domovů. Dále řekl, že jako šéf sledovací mise EU nikdy neobdržel od svých pozorovatelů nějakou zprávu, podle které by srbská policie, nebo vojenské síly Jugoslávie postupovaly nezákonně. Svědčil, že UCK byla agresivní a že požívala násilí k vynucení loajality albánského civilního obyvatelstva. Hartwig uvedl příklad, kdy jeden albánský lékař z města Pec slavil jeho narozeniny, když přišla UCK, rozbila oslavu a požadovala materiální podporu od lidí na oslavě. Když jí nedostali, tak začali střílet lidi.

Harwig dále řekl, že albánské obyvatelstvo odmítlo spolupracovat se srbskými úřady, aby je mohli obvinit z týrání. K tomu uvedl další příklad. Šlo o jeden stavební projekt ve městě Pec, kde bylo najato množství Albánců ke stavění školy. U stavby bylo kontrolní stanoviště, kde museli pracovníci ukázat své průkazy. Podle Hartwiga množství albánských dělníků odmítlo vydání průkazů, aby mohli obvinit policii ze zabraňování jim v jejich práci. Průkaz byl přitom podle Hartwiga těmto lidem dostupný. Vše, co stačilo udělat, bylo dojít na úřad starosty a vyplnit formulář.

Svědek zdůraznil své dřívější svědectví, že zpravodajství západních médií neodpovídalo skutečné situaci v Kosovu.

Žalobce Nice se ve svém výslechu hlavně soustředil na skutečnost, že Hartwigovosvědectví popírá zprávy OSCE. Zdá se, že si Nice myslí, že tímto určitým způsobem poškodí důvěryhodnost svědka.

Nicméně Hartwigovo popření zpráv OSCE dává dokonalý smysl, když vzpomeneme na svědectví Rolanda Keitha. Pan Keith byl šéfem kanceláře kosovské verifikační mise (KVM) v Kosově Polji, která patřila pod OSCE.

Když Keith 14. září 2004 svědčil v Haagu, tak prohlásil, že vedení OSCE „nemělo skutečný zájem o stabilitu v Kosovu“ a dále řekl „oni měli jiné plány, ve kterých (mír) nehrál žádnou roli.“

Keith dosvědčil, že pozorovatelé KVM byli uboze vycvičení a množství jich bylo ovlivněno. Pokud zvážíme Keithovo svědectví, potom není žádným překvapením, že Hartwig popřel zprávy OSCE.

Nice obrátil pozornost na skutečnost, že mezi OSCE, KVM a EUMM docházelo k třenicím.Hartwig k tomu řekl, že OSCE chtěla začít EUMM kontrolovat, ale že jeho mise nátlaku odolala a jednala nezávisle na OSCE.

Dále se krátce vyjádřil k Račaku, když byl na něj dotazován Miloševičem. Mimo jiné uvedl, že incident politicky prospěl UCK a že byl katalyzátorem politické změny. Když se na věc dívá s odstupem, tak dokonce vidí, že incident byl pro UCK politickou nutností. V čase před Račakem totiž měli Srbové sympatie. Dále řekl, že byl informován o tom že Albánci připravili tuto scénu masakru (mrtví byli příslušníci UCK, pozn. mess). a že srbské úřady událost řádně vyšetřovaly.

Messin, 22.3.2005 ZDROJ: http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg030805.htm