Haag: Gojkovic uzavírá své svědectví

globe-32299_960_720

Generál Gojkovic ukončil 22.3.2005 v Haagu své svědectví při Miloševičově obhajobě. Žalobce Nice při křížovém výslechu obvinil armádní justici, že nevyšetřovala události z února 1999, známé jako „masakr v Račaku“. Gojkovic musel dlouhou dobu Nicemu vysvětlovat, že armáda Račak nevyšetřovala, protože v blízkosti Račaku tehdy nebyla přítomna. Armádní justice vyšetřuje pouze záležitosti spojené nějak s armádou.

Gojkovic trpělivě vysvětlil žalobci, že Račak měl povinnost vyšetřovat okresní soud v Prištině.

Nice nepopíral, že množství vojáků bylo vyšetřováno, ale pokračoval v obviňování srbské justice z nedbalosti vyšetřovat tyto zločiny po konci války.

Gojkovic vysvětloval Nicemu, že některé případy nemohly být prošetřeny, protože UNMIK (správa Kosova) odmítla spolupracovat se srbskou justicí a vojenská dohoda ani neopravňuje srbskou policii, či armádu vstoupit na území Kosova a provádět zde nějaká šetření. Nice se posmíval představě, že UNMIK brání vyšetřování a vyzval Gojkovice, aby uvedl konkrétní příklad nefungování spolupráce. Svědek snadno vyhověl jeho výzvě a uvedl příklad, kdy UNMIK odmítl srbské justici zprostředkovat, aby albánská žena svědčila proti VJ vojákovi, který byl obviněn z jejího znásilnění.

Když svědka opět vyslýchal Miloševič, tak přišla řeč na další věc, kdy UNMIK zlomyslně zablokovala práci srbských soudů tím, že zabránila minulý rok Maďarsku ve vydání kosovsko-albánského zločince a bývalého člena UCK Agima Ceku do Srbska. Ceku tenkrát cestoval dokonce z České republiky, ale až maďarští celníci měli dostatek odvahy ho zadržet. Stejně byl ale nakonec za pomoci UNMIK propuštěn a vrátil se do Kosova, kde je zapleten do mnoha kriminálních aktivit.

Generál Gojkovic svědčil, že UNMIK totálně selhává ve svých povinnostech neustále. Opomenutí spolupracovat se srbskými úřady je ještě to nejmenší. Pod správou UNMIK bylo z Kosova etnicky vyčištěno na 300.000 ne-Albánců. Svědek připomněl řádění albánských davů v březnu 2004, kdy před očima 40.000 vojáků KFOR a UNMIK personálu zničili téměř 200 středověkých kostelů v Kosovu, vypálili desítky srbských domů a zavraždili množství ne-Albánců.

Soudci, kteří byli zoufalí udržet důkazy proti UNMIK mimo soudní spis, předstírali, že nerozumí závažnosti důkazů o UNMIK a zakázali Miloševičovi pokračovat ve výslechu o tomto tématu.

Závažnost je zřejmá. Žalobce Nice se posmíval svědkovi i obviněnému, že je lhář, když svědčil, že UNMIK nespolupracuje se srbskou justicí. Tento důkaz se přímo dotýká důvěryhodnosti UNMIK a její nechuti uskutečňovat rezoluci RB OSN 1244, k čemuž má mandát.

Během křížového výslechu žalobce Nice prohlašoval, že bylo za zločiny stíháno nedostatečné množství vojáků. Přes tento názor ale zůstává faktem, že generál Gojkovic dodal soudu dokumentaci, která ukazuje, že do 15. května 1999 bylo armádní justicí odsouzeno více než 2000 vojáků VJ za zločiny v Kosovu.

I přes hodiny bombardování NATO a útoky teroristické UCK, pokračovala armádní justice v plnění jejích povinností. Gojkovic říkal, že všechna obvinění byla prověřena, důkazy prozkoumány a zločiny odhaleny. Nebyly zde žádné výjimky.

Nice se během výslechu ptal na to, jak armádní justice vyšetřovala obvinění z etnických čistek, která byl hlášena CNN a BBC.

V marném úsilí zdůraznit tento bod, promítal Nice ukázku z vysílání CNN, kde zpravodaj obviňuje Srby z etnických čistek. Ke smůle pro žalobce, zpravodaj CNN to maličko dramatizoval. Kamera snímala třepotající se jugoslávskou vlajku na hraničním přechodu a zpravodaj to komentoval: „Vyhnáni srbským nacionalismem, tito albánští uprchlíci…“ a tak dál.

Samozřejmě, že armádní justice neplýtvala časem, aby vyšetřovala tato fiktivní obvinění CNN. Bylo by to stejné, jako kdyby se očekávalo, že Pentagon začne vyšetřovat na základě každé reportáže TV Al- Jazeera, která obviní Američany z krutostí.

V dalším výslechu se ptal ještě Gojkovice i Miloševič na úryvek ze CNN. Svědek prohlásil že zpravodaj jednal směšně, jako kdyby mluvil nějaký sportovní komentátor. Dále řekl, že označení jugoslávské vlajky na hraničním přechodu za „symbol srbského nacionalismu“ dokazuje, že příběh byl primitivní propagandou. Dodal také, že je zvykem všech států vyvěšovat svou vlajku na jejich celnicích.

Messin, 30.3.2005 Zdroj: http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg032205.htm