AFP: Američané tvrdí, že zabili 54 vzbouřenců, ale nemají žádné tělo„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde